Top

Patent

Patent, teknik bir problemin teknik bir çözümü olarak yeni, buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar için alınabilir. Patent, hak sahibine 20 yıl boyunca ilgili ürün üzerinde başkasının ilgili buluşu kullanmasını yasaklama hakkı veren bir belgedir.

Patentler; “ürün patentleri” ve “metot (yöntem) patentleri” olarak sınıflandırılabilirler.

Mester olarak patent konusunda yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık, tescil başvurusu, patent araştırma, ürünlerin yahut yöntemlerin patent ihlali araştırmaları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Hemen başvurun

Patent İşlem Ücretleri

Fiyatlar işlem harç ücretleri olup bilgilendirme amaçlıdır. Daha fazla bilgi için 0850 360 19 05 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler (TL)
Patent Başvuru Ücreti 55
Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 115
Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti 1290
Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti 980
Ek Süre Talebi Ücreti 125
Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 295
Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 400
Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 400
Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 265
Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 680
Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 35
Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 300
Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti 25
Patent Başvurusunun Faydalı Model  Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti 70
Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si
Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i
2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 390
3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 400
4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 470
5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 700
6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 795
7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 885
8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 990
9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1080
10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1185
11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1345
12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1565
13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1805
14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2045
15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2355
16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2575
17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2865
18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3060
19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3230
20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3370
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren  Başvurunun Ücreti 2015
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 1020
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 30 CHF
Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti 1930
Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 3095
Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 1750
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen  Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 3470
Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 400
Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 805
İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 400
İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 805
2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  400
Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 495
Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 2610
İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 655
Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti 55
Bu işlem ücretleri Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2021 yılı için açıklamış olduğu işlem ücretleridir. Hizmet ücretleri için başvuru formunu doldurabilir veya 0850 360 19 05 numaralı çağrı merkezimizden bilgi alabilirsiniz.
Son güncelleme: 12.01.2020 21.51