Top

Gizlilik Politikası

Şirketimiz, yaptığı işlerde her daim gizlilik esaslı çalışmaktadır.

Hizmet verdiğimiz ya da hizmet için teklif aşamasında dahi kalsa temas kurduğumuz her kişinin  marka, tasarım, patent, faydalı model, entegre devre topografyaları, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, yeni bitki çeşitleri, alenileşmemiş telife konu olabilecek nitelikteki eserleri, her türlü finansal ve ticari verisi, ticari sırrı, iş planları, knowhow’ları ve bu yönde her türlü araştırma-geliştirme çalışmaları dahil olmak üzere her türlü faaliyetleri ticari sır kabul edilip şirketimizin ticari sırları gibi korunacaktır.

Bu kapsamda şirketimiz ile temasa geçildiği andan itibaren bütün ticari veriler şirketimiz bünyesinde uçtan uca çalışma sistemi ile hizmet alan, talep eden ya da teklif alan odaklı işlem bazlı atanmış temsilci ve ilgili işlemleri yapan, fiyat teklifi dahil ilgili çalışmaları yürüten kişi yahut ekip arasında paylaşılacaktır. Bu çerçevede gizlilik şartımız çalışma sözleşmelerimizde de en kapsayıcı hali ile bulunmaktadır.

Online kanallardan yapmış olduğunuz sorgulama ve araştırmalar sadece istatistiki amaçlı ve şirketimizin iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak üzere toplanabilmektedir. Ancak şirketimiz hiçbir şekilde bu verileri, sorgulamayı yapan gerçek hak sahipleri aleyhinde sonuç doğuracak şekilde kullanmayacak bu arama kriterleri şirketimiz adına yahut yönlendirmelerle başkası adına tescil taleplerinde kullandırılmayacaktır.

Şirketimiz yapacağı işlemlerde sadece gelen talepleri yerine getirecek olup bu kapsamda hizmet alan yahut hizmet almaya aday kişilerin verilerinin kendilerine ait olduğunu, bu verilerde söz hakkının kendilerine ait olduğunu kabul etmekte ve her türlü ticari sır ve fikri çabanın korunmasına ilişkin kural ve anlayışa saygı duymaktadır.

İşbu gizlilik politikamız online kanallardan toplanan veriler ve diğer her türlü kanaldan toplanan veriler için aynı ciddiyette önemli ve değerlidir.

Şirketimiz bünyesinde toplanan talepler, yapılan araştırma ve geliştirme sonuçları dahil olmak üzere şirketimiz istatistiki verileri çözüm ortakları ile paylaşılmakta ve gerektiği hallerde iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi için çözüm ortaklarımız ile amaç ile bağlı olmak kaydı ile daha ayrıntılı veriler paylaşılabilmektedir. Bu husus hiçbir şekilde gizlilik politikamızın dışında bir eylem değildir.