Top
Mester PatentBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Mester Patent Marka Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlık A.Ş. (Şirketimiz) başta özel nitelikte kişisel verileriniz olmak üzere, her türlü kişisel verinizin mahremiyeti konusunda hassastır. Kendi ticari verilerimizi muhafaza etmek ne kadar önemliyse, şirketimizce herhangi bir şekilde edinilen yahut işlenen kişisel verilerinizin korunması da o kadar önemlidir.

Şirketimiz bünyesinde kişisel veriler, bizzat veri sahiplerinden, veri tabanlarından ya da umuma açık bilgi ve belgelerden edinilmektedir.

Şirketimiz bünyesinde kişisel veriler, 6689 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Avrupa Birliği’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeleri ve Türkiye’de kişisel verilerin korunmasın için düzenlenmiş her türlü mevzuat çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanabilmektedir.

Şirketimiz hiçbir şekilde kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde toplamamakta, işlememekte, yurt içi ya da yurt dışına aktarmamakta, saklamamaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliği için gerekli önlemleri kendi ticari sırlarının korunması için aldığı önlemlerden daha aşağı kriterlerde tutmamakta, kişisel verilerin korunması maksadı ile gerekli önlemleri almaktadır.

Şirketimiz, özel nitelikteki kişisel veriler konusunda en az kişisel veriler kadar hassas olup özel nitelikteki kişisel verileri gerekmedikçe şirket içerisinde bile ilgili olmayanların erişimine kapalı şekilde toplamakta, işlemekte, gerekli hallerde hukuka uygun olması kaydıyla yurt içinde ya da yurt dışına aktarabilmekte ve saklamaktadır.

Şirketimiz bünyesinde tutulan kişisel veriler, aydınlatma metinlerinde yer alan e-posta adresleri ve telefon numaralarına iletilen talepler üzerine, talep eden kişilere kimlik doğrulaması yapılması şartı ile, kişisel verilerin tutulup tutulmadığı, işlenip işlenmediği, işlenmişse hangi amaçlarla nerelerde işlendiği, yurt içi ve yurt dışında aktarılıp aktarılmadığı, aktarılmışsa nerelere ve hangi amaçlarla aktarıldığı hususlarında bilgilendirme yapılacak ve veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri saklamaya, işlemeye, toplamaya devam edilebilecek ya da veri sahibinin talebi üzerine kişisel verilerin anonimleştirilmesi, silinmesi, yol edilmesi, kişinin aleyhine sonuç doğuran huşuların giderilmesi konularında en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.

Şirketimiz, kişisel verileri öncelikle kişilerin kendilerinden edinmektedir. Ancak ikincil olarak kişisel veriler başkaca mecralar üzerinden edinilebilir. Ancak her kişi, şirketimizce tutulan verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi isteme hakkına kanundan mülhem olarak sahiptir. Şirket politikamız; kişisel verisi bulundurulan, işlenen ve aktarılan kişilere, talepleri halinde en hızlı şekilde dönüş yapmak ve tamamen şeffaf davranmak üzerine kuruludur.

Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, bu politikalarımızın özetlenmiş halidir.