Top
Mester PatentMevzuatEntegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkralarının (ç) bentleri, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2004 25686
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/1/2015 29240
2- 27/11/2015 29545
3- 23/2/2018 30341
Mevzuat metni mevzuat.gov.tr’den alınmıştır. Son güncelleme: 17.11.2020 18.04