Top
Mester PatentBilgi Toplumu HizmetleriSuç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi

Şirketimizce, tarafınızla yapılan işlemlerde Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi mevzuatı kapsamında kimlik tespiti yapılmaktadır.

Bu sebeple işlemleriniz sırasında tarafınızdan kimlik bilgileriniz istenebilir. Ayrıca bu kimlik bilgilerinizin doğrulanması için Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Tedbirler Yönetmeliği’nde yer alan doğulama evrakları talep edilebilir.

Şirketimizde yapılan işlemlerde, tarafınızca iletilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ettiğiniz var sayılır ve bu kapsamda işlemleriniz yürütülür. Yanıltıcı yahut aldatıcı beyanlarınız nedeniyle şirketimizin herhangi bir şekilde idari, hukuki ya da cezai sorumluluğunun doğmayacağını, sorumluluğun işlem sırasında yanıltıcı ya da aldatıcı bilgi veren kişi üzerinde kalacağını bildiririz.

Şirketimiz ile irtibata geçtiğiniz andan itibaren, kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığınız varsayılarak işlemlerinize devam edilecektir. Bu çerçevede eğer başkası adına işlem yapacaksanız, bu hususta şirketimizi muhakkak bilgilendiriniz.

Başkası adına yapacağınız iş ve işlemlerde, adına ve hesabına işlem yapılacak kişiyi temsil yetkinizin olduğunu kanıtlar belgeler şirketimizce istenebileceğinden, temsil yetkinizin olduğunu gösterir belgelerinizi hazır bulundurmanız ve şirketimizce talep edildiği anda sunmanız gerekmektedir.

Şirketimizce şüpheli görülen işlemler, Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi mevzuatı kapsamında reddedilebilir ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirilebilir. İşbu bildirim yükümlülüğü, Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi mevzuatı kapsamında yükümlülüğümüzdür.