Top
Mester PatentBilgi Toplumu HizmetleriMesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Şirketimiz kapsamında yapılan işleriniz sırasında ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlara ilişkin, şirketimizce marka vekilliği kapsamında Groupama Sigorta A.Ş. nezdinde 16.04.2020 ile 16.04.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 35237191 poliçe numarası ile olay başına 14.500,00 ₺ toplam 29.000,00 ₺ miktar hasara kadar mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.