Top
Mester PatentBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Veriler Aydınlatma Metni

Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5 Kolektif House Levent, Şişli / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Odası’na 241219-5 sicil numarası ile kayıtlı Mester Patent Marka Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlık A.Ş. (Mersis: 0619105537100001) tarafından verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketi kişisel veri politikasına uygun olarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Şirketimizce bir hakkın tesisi, terkini, bir sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için kişisel verileriniz üçüncü kişilere, kurum ve kuruluşlara; yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi, kanun kapsamında öncelikle kişisel onayınıza tabidir. Ancak bir hakkın tesisi, kurulacak sözleşmeler için tarafların tespiti ve yapılan işin gereklilikleri sebebi ile, yapılacak iş işle alakalı olarak, sınırlı olmak kaydı ile açık rızanız olmadan da toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, hakkın tesisi ve kullanılması maksadı ile yurt içinde aktarılabilir ya da işlenebilir. Bu aktarım ve işleme için öncelikli tercihimiz açık rızanızın bulunmasıdır. Ancak işin yapılması için kişisel verilerinizin işlenmesi yahut aktarılması kaçınılmaz bir son ise kişisel verileriniz kanundaki istisnalar çerçevesinde rızanız harici de toplanabilmekte, işlenebilmekte ve yurt içinde aktarılabilmektedir.

Şirketimiz, e-posta sunucuları dahil olmak üzere elektronik ortamdaki verilerini tamamen Türkiye’deki sunucularda tutmaktadır. Ancak müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız elektronik ortamdaki verilerini yurt dışında tutabildikleri için verileriniz rızanız kapsamında yurt dışına aktarılabilmektedir.

Şirketimiz üzerinden yapılan yurt dışı sınai hak tescil işlemleri, fikri hak tescili ve aracılık hizmetleri kapsamında kaçınılmaz bir son olarak kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması gerekebilir. Bu husus için açık rızanız alınacak olup işbu açık rızanız olmadığı taktirde işlemleriniz mümkün olduğu ölçüde kişisel verileriniz aktarılmadan yürütülmeye çalışılacaktır. Ancak kişisel verilerinizin aktarılması yahut işlenmesinin kaçınılmaz olması halinde, bilgilendirme yapılarak kişisel verileriniz aktarılması yahut işlenmesi için tekrar onay istenecektir.

Özel nitelikteki kişisel verileriniz, hani yoldan edinilirse edinilsin, açık rızanız olmaksızın toplanamayacak, işlenemeyecek ve yurt içinde yahut yurt dışında aktarılamayacaktır. Bu kapsamda işlenecek özel nitelikleri kişisel verileriniz için ayrıca açık rızanız alınacaktır.

İşbu aydınlatma ve kişisel veri politikamız kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, aktarılıp aktarılmadığını, tutulan verilerinizin neler olduğunu öğrenmeyi; tutulan verilerinizin işlenmesinin ve yurt içi ve yurt dışı aktarımının durulmasını, tutulan verilerinizin anonimleştirilmesini, silinmesini, yok edilmesini her zaman talep edebilirsiniz. Bunun için; privacy@mesterpatent.com adresine e-posta gönderebilir, +908503601905 numaralı telefon üzerinden taleplerinizi iletebilirsiniz. Talepleriniz tarafımıza ulaştığı andan itibaren ilgili çalışmalar en kısa sürede, kural olarak bilabedel yapılacaktır. Ancak işlemlerin yapılması, durumun hassasiyetinin gereklilikleri nedeniyle maliyet çıkması durumunda bu maliyetler tarafınıza fatura edilebilecektir.